Tự chủ (905 - 938)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Tự chủ.

Có 4 kết quả.

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 - 931)

Lược đồ kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 - 931)
Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử quân sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ. Viện cớ này, năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. Khúc...
Xem thêm

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ (905 - ?)

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ
Từ cuối thế kỉ thứ IX, triều đại nhà Đường sắp sụp đổ, Trung Quốc rơi vào thời kỳ đại loạn sử cũ gọi là thời kỳ Ngũ đại Thập quốc (5 đời 10 nước). Việc cai trị ở An Nam trở nên lỏng lẻo. Nhân cơ hội này, Khúc...
Xem thêm

Ngô Quyền khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng (938 - ?)

Lược đồ trận đánh trên sông Bạch Đằng
Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam - thời đó gọi là Tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức - do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, quân dân Việt Nam giành...
Xem thêm

Dương Đình Nghệ đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến (931 - ?)

Năm 931, Dương Đình Nghệ được sự ủng hộ của nhân dân và hào kiệt các địa phương như Ngô Quyền, Đinh Công Trứ v.v… vượt rừng núi, từ Thanh Hóa tiến quân ra Giao Châu, bao vây và tiến công thành Đại La - dinh lũy của quân xâm...
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links