Nhà Ngô (938 - 967)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Nhà Ngô.

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã chấm dứt. Nền độc lập và chủ quyền được giữ vững.

Có 6 kết quả.

Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (939 - ?)

Mô hình chiến thắng Bạch Đằng 938
Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, Việt Nam chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài. Sau chiến thắng này, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi...
Xem thêm

Loạn 12 sứ quân (965 - 967)

Loạn 12 sứ quân
Loạn 12 hình thành và phát triển mạnh từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944-968) và...
Xem thêm

Ngô Quyền khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng (938 - ?)

Lược đồ trận đánh trên sông Bạch Đằng
Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam - thời đó gọi là Tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức - do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, quân dân Việt Nam giành...
Xem thêm

Dương Tam Kha cướp ngôi Ngô Xương Ngập (943 - ?)

Dương Tam Kha cướp ngôi Ngô Xương Ngập
Năm 944, Ngô Quyền mất, uỷ thác con trưởng là Ngô Xương Ngập cho ông. Dương Tam Kha cướp ngôi cháu, tự lập mình làm vua, xưng Dương Bình Vương....
Xem thêm

Ngô Xương Văn đánh lại Dương Tam Kha (950 - ?)

Ngô Xương Văn đánh lại Dương Tam Kha
Năm Canh Tuất (950), em của Ngô Xương Ngập là Ngô Xương Văn cùng với hai tướng là Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc lật đổ Dương Tam Kha, khôi phục cơ nghiệp của nhà Ngô. Nhưng, Dương Tam Kha từng nhận Ngô Xương Văn làm con, vì thế,...
Xem thêm

Hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán và tử trận (943 - ?)

Mã Viện đem quân vượt sông Hồng đuổi theo. Quân Hán bao vây Cấm Khê. Tại đây đã diễn ra nhiều trận chiến đấu rất ác liệt giữa quân đội của Hai Bà Trưng với quân đội của nhà Hán. Hai Bà Trưng đã hy sinh anh dũng....
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links