Nhà Hồ (1400 - 1407)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Nhà Hồ.

Trước tình trạng suy sụp của nhà Trần và cuộc khủng hoảng xã hội cuối thể kỉ 14, Hồ Quý Ly đã thực hiện cuộc cải cách khá toàn diện để đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

Có 6 kết quả.

Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nhà Hồ (1400 - ?)

Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nhà Hồ
Nhà Trần, sau biến cố Dương Nhật Lễ, cái chết của Trần Duệ Tông và sự cướp phá của Chiêm Thành, ngày càng suy sụp. Thời hậu kỳ nhà Trần, mọi việc chính sự do thượng hoàng Trần Nghệ Tông quyết định. Trần Nghệ Tông lại rất trọng dụng Hồ...
Xem thêm

Nhà Hồ quản lí đất nước, đổi quốc hiệu là Đại Ngu (1400 - 1407)

Nhà Hồ quản lí đất nước, đổi quốc hiệu là Đại Ngu
Năm 1400, sau khi lật đổ nhà Trần, Hồ Quý Ly tự lên ngôi vua đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Quốc hiệu “Đại Ngu” bắt nguồn từ truyền thuyết cho rằng họ Hồ là con cháu Ngu Thuấn- một vị vua của Trung Hoa cổ đại, nổi tiếng vì...
Xem thêm

Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu (1401 - ?)

Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu
Năm 1401, Hồ Hán Thương "định quan chế về hình luật nước Đại Ngu". Nếu như pháp luật hình sự thời kỳ nhà Lý còn mang nhiều tính khoan dung, đến pháp luật hình sự thời kỳ nhà Trần đã mang tính nghiêm khắc hơn, thì đến thời kỳ nhà...
Xem thêm

Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407 (1400 - 1407)

Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407
Từ cuối thế kỷ 14, Chiêm Thành dưới thời Chế Bồng Nga đã nhiều lần tấn công Đại Việt khiến nhà Trần phải bỏ kinh thành Thăng Long. Khi Chế Bồng Nga tử trận năm 1390, những cuộc tấn công từ phía nam mới lắng xuống. Các con Chế Bồng...
Xem thêm

Cuộc xâm lược của nhà Minh 1406-1407 (1406 - 1407)

Cuộc xâm lược của nhà Minh 1406-1407
Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu tiến vào nước ta....
Xem thêm

Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 - 1409)

Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi
Tháng 11-1406, quân Minh sang xâm lược nước ta. Sau thất bại của nhà Hồ, nhân dân ta ở nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa trong đó có cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi. Trần Ngỗi vốn là con thứ của vua Trần Nghệ Tông, ông được một người...
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links