Nhà Hậu Lê (1428 - 1527)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Nhà Hậu Lê.

Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới. Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến đời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất. Đứng đầu triều là vua. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội.

Có 6 kết quả.

Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt (1428 - ?)

Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt
Sau khi chiến thắng quân Minh, Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, tức vua Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên triều Hậu Lê. Ông khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành Đông Đô vào năm Thuận Thiên...
Xem thêm

Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức (1483 - ?)

Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức
Dưới thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, pháp luật đã được chú ý xây dựng. Năm 1483 vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật mới gọi là bộ Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức....
Xem thêm

Khởi Nghĩa Trần Tuân (1511 - ?)

Khởi Nghĩa Trần Tuân
Thời nhà Lê Sơ (thế kỉ thứ XV) là thời kì thịnh trị của nhà nước phong kiến. Tuy nhiên đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém. Nội bộ triều Lê chia bè...
Xem thêm

Khởi Nghĩa Trần Cảo (1516 - ?)

Khởi Nghĩa Trần Cảo
Đây là phong trào nông dân khởi nghĩa đầu thế kỉ XVI chống lại triều đình nhà Lê, do Trần Cảo lãnh đạo. Tháng 4. 1516, Trần Cảo tập hợp lực lượng lập căn cứ ở chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều (Quảng Ninh) chống lại triều đình. Trần Cảo tự...
Xem thêm

Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc (1527 - ?)

Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc
Vào thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê Sơ ngày càng suy yếu, sự tranh chấp phe phái ngày càng diễn ra quyết liệt. Mạc Đăng Dung vốn là một võ quan nhà Lê, lợi dụng xung đột giữa các phe phái. mạc Đăng Dung đã tiêu diệt các thế...
Xem thêm

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1471 - 1751)

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu.
Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu là một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn vào giữa thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa xuất phát từ Đồ Sơn (Hải Phòng), di chuyển lên Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh), uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi xuống Sơn...
Xem thêm