Nhà Đinh (968 - 980)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Nhà Đinh.

Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn mà sử sách gọi là "Loạn 12 sứ quân". Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh bại các sứ quân. Thống nhất đất nước.

Có 3 kết quả.

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi vua (968 - ?)

Bản đồ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Năm 944 Ngô Quyền mất, năm 945 Dương Tam Kha chiếm ngôi. Nhiều quan lại cựu thần của Ngô Quyền đã nổi lên chống lại Dương Tam Kha, thổ hào các nơi cũng đua nhau nổi dậy. Từ năm 966, hình thành đầy đủ 12 sứ quân chiếm giữ các...
Xem thêm

Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư (980 - 1009)

Tranh vẽ Hoàng đế  Lê Đại Hành
Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên làm vua, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó Vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vua nhỏ, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về...
Xem thêm

Nam Việt Vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang (979 - ?)

Nam Việt Vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang
Đầu năm 979, Đinh Liễn quá tức giận nên đã sai người ngầm giết chết Hạng Lang. Để nguôi lòng cha mẹ, Đinh Liễn đã dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô Hoa Lư tỏ ý ân hận vì việc này...
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links