Kháng Chiến Chống Mỹ (1945 - 1975)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Kháng Chiến Chống Mỹ.

Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết đuôc thì thành quả Cách Mạng Tháng Tám mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.

Có 20 kết quả.

Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (1945 - ?)

Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương
16 giờ ngày 9-3, đại diện Nhật tới Phủ Toàn quyền của Pháp ở Sài Gòn thảo luận và chuẩn bị văn kiện về việc Pháp cung cấp gạo cho Nhật trong năm 1945. 18 giờ, Đại sứ Matsumôtô đến ký hiệp ước và đến 19 giờ trao cho Toàn...
Xem thêm

Khởi nghĩa Ba Tơ (1945 - ?)

Đội du kích Ba Tơ tuyên thệ tại căn cứ địa, tháng 3/1945
Ba Tơ là một châu miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi (nay là tỉnh Nghĩa Bình). Tại đây, thực dân Pháp xây dựng một đồn sơn phòng do một tên sĩ quan Pháp chỉ huy và một "căng" giam tù chính trị. Các đồng chí bị an trí ở "căng"...
Xem thêm

Hội nghị Ban thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (1945 - ?)

Hội nghị Ban thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
Nhận thấy trước mâu thuẫn Nhật – Pháp tất yếu sẽ dẫn đến hành động quyết liệt hất cẳng nhau và căn cứ vào thái độ chuẩn bị đảo chính của phát xít Nhật, tối ngày 9-3-1945, Ban Thường vụ mở rộng của Trung ương Đảng được triệu tập khẩn...
Xem thêm

Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được triệu tập (1945 - ?)

Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được triệu tập
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập, tiến hành từ 15-4 đến 20-4 tại Hiệp Hòa (Bắc Giang), do Trường Chinh chủ trì nhằm giải quyết các vấn đề quân sự đã được Hội nghị tháng 3-1945 của Thường vụ Trung ương nêu...
Xem thêm

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập trở thành căn cứ địa chính của cách mạng (1945 - ?)

Khu giải phóng Việt Bắc
Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 4-6-1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập Hội nghị cán bộ và tuyên bố chính thức thành lập Khu Giải phóng gồm 2 căn cứ lớn nằm trên địa bàn của 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn,...
Xem thêm

Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu Giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa (1945 - ?)

Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu Giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa
Bản mệnh lệnh gồm 10 điểm quy quy định phương án tác chiến cho lực lượng vũ trang như tấn công địch ở các đô thị, chính sách đối với quân ngụy, tù binh và hàng binh Nhật, những người thuộc phái Đờ Gôn, vấn đề vũ khí, thông tin...
Xem thêm

Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra “Quân lệnh số 1” phát lệnh khởi nghĩa (1945 - ?)

Quân lệnh số 1 quyết định của Ủy ban khởi nghĩa.
Ngay sau khi được tin Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm 5 người do Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban đã ban bố Quân lệnh số...
Xem thêm

Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh (1945 - ?)

Tướng Mỹ Douglas McArthur ký nhận đầu hàng vô điều kiện của Nhật.
Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Ngày 9-8, quân đội Xô viết mở màn chiến dịch tổng công kích đạo quân Quang Đông của Nhật ở chiến trường Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc. Chiến dịch kéo dài đến 28-8, tiêu diệt 1 triệu quân của lực...
Xem thêm

Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (1945 - 1945)

Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào
Hội nghị được triệu tập từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945 tại Tân Trào theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn ra mau lẹ: Phát xít Đức đã thất bại (tháng 5-1945), phát xít Nhật đang...
Xem thêm

Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước (1945 - 1945)

Đình Tân Trào – nơi diễn ra Đại hội đại biểu quốc dân  năm 1945
Đại hội diễn ra trong bối cảnh cao trào kháng Nhật cứu quốc đang diễn ra sôi sục từ Bắc chí Nam, tạo tiền đề mạnh mẽ cho cuộc Tổng khởi nghĩa giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do. Căn cứ vào tình hình đó, Chủ tịch Hồ...
Xem thêm

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các vùng lân cận (1945 - ?)

Trụ sở Việt Nam Giải phóng quân sau khi giành chính quyền tại Thái Nguyên ngày 20/8/1945
Tổng khởi nghĩa Hà Nội 1945 là sự kiện nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và chính phủ Đế quốc Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Đây là một sự kiện lịch sử...
Xem thêm

Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 (1945 - ?)

Mít tinh tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội 19/8/1945
Ngày 9-8-1945, sau khi chiến thắng hoàn toàn quân Đức, Hồng quân Liên Xô bắt đầu tiến công quân Nhật. Trong vòng không đầy một tuần lễ, quân đội Liên Xô đánh tan gần một triệu quân Nhật tại Mãn Châu (Trung Quốc), buộc Nhật đầu hàng Liên Xô và...
Xem thêm

Vua Bảo Đại thoái vị (1945 - ?)

Vua Bảo Đại thoái vị
Ngày 23-8-1945, nhân dân Thừa Thiên khởi nghĩa giành chính quyền tại Huế. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc Bộ gửi điện báo tin Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thành lập và yêu cầu Bảo Đại thoái vị. 2 giờ 30...
Xem thêm

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế (1945 - ?)

Nhân dân Thừa Thiên- Huế tham gia giành chính quyền và kéo vào cửa Thượng Tứ (Đông Nam Môn, Kinh thành Huế), ngày 23/8/1945.
Tại Thừa Thiên Huế, lệnh khởi nghĩa được ban hành ngày 15-8. Ngày 18-8, các huyện lỵ Phong Điền, Phú Lộc khởi nghĩa thắng lợi, tiếp đó là huyện lỵ Hương Thủy (22-8), Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền…. Từ ngày 21-8, lực lượng vũ trang cách mạng đã hoạt...
Xem thêm

Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn (1945 - ?)

Giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25.8.1945.
Tại Sài Gòn, tối 20-8, Việt Minh đã tổ chức mít tinh trong thành phố kêu gọi khởi nghĩa. Ngày 24-8, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành của quần chúng cách mạng đã diễn ra trên các đường phố. Đêm 24-8, nhiều công sở bị lực lượng cách mạng chiếm...
Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” (1945 - ?)

Lễ tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình
Tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa....
Xem thêm

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945 - ?)

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Cách mạng tháng tám thành công, Trung Ương Đảng phái đồng chí Lê Đức Thọ lên chiến khu đón chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xả Phú Thượng, Từ Liêm. Sau đó Người về ở nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội....
Xem thêm

Thực dân Pháp đánh chiếm Sài Gòn Nhân dân Nam Bộ đứng lên chống thực dân Pháp trở lại xâm lược (1945 - ?)

Quân và dân Nam Bộ với gậy tầm vông đứng lên chiến đấu khi thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai, tháng 9/1945.
Chỉ 3 tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, ngày 23/9/1945 thực dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh tước vũ khí của quân đội Nhật ở Nam Bộ, âm mưu quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. 6.000 quân Pháp...
Xem thêm

Ngày Nam Bộ Kháng chiến (1945 - ?)

Bộ đội và công nhân phục kích quân Pháp tại mặt trận Sài Gòn, cuối tháng 9/1945.
Nam Bộ kháng chiến là một hoạt động quân sự trong chiến tranh Đông Dương. Được lấy mốc là ngày 23/9/1945, khi quân Pháp đánh Nam Bộ. Chiến sự ban đầu diễn ra trên chiến trường Nam Bộ, sau đó phát triển ra Tây Nguyên và Nam Trung Bộ....
Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào Nam Bộ kháng chiến (1945 - ?)

Nhân dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến
Ngày 26-9-1945, qua Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào Nam Bộ, khẳng định quyết tâm kháng chiến của Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước ta....
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links