Bắc Thuộc Lần 3 (602 - 905)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Bắc Thuộc Lần 3.

Có 8 kết quả.

Khởi nghĩa Phùng Hưng (776 - 791)

Khởi nghĩa Phùng Hưng
Dưới sự thống trị của nhà Đường, nhân dân ta phải chịu nhiều cực khổ, nhà Đường đặt ra nhiều loại thuế như thuế muối, thuế sắt, thuế đay, gai, tơ lụa...Hàng năm dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê,...
Xem thêm

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 - ?)

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu đã cùng ông phải đi gánh vải quả nộp cống cho chính quyền nhà Đường nổi dậy khởi nghĩa. Được nhân dân khắp vùng Thanh, Nghệ Tĩnh hưởng ứng, nghĩa quân trở...
Xem thêm

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ (905 - ?)

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ
Từ cuối thế kỉ thứ IX, triều đại nhà Đường sắp sụp đổ, Trung Quốc rơi vào thời kỳ đại loạn sử cũ gọi là thời kỳ Ngũ đại Thập quốc (5 đời 10 nước). Việc cai trị ở An Nam trở nên lỏng lẻo. Nhân cơ hội này, Khúc...
Xem thêm

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ (679 - ?)

Bản đồ An Nam Đô Hộ Phủ
Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự thống trị của nhà Đường. Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ (sử Trung Quốc bắt đầu gọi ta là An Nam kể từ đó). Với các hình thức...
Xem thêm

Lý Phật Tử không chống được cuộc xâm lược của giặc, nước ta lại rơi vào tay nhà Tùy (602 - 603)

Lý Phật Tử không chống được cuộc xâm lược của giặc, nước ta lại rơi vào tay nhà Tùy
Năm 581, nhà Tùy được thành lập ở Trung Quốc. Đến năm 589 sau khi diệt được nhà Trần ở Giang Nam, vua Tùy buộc Lý Phật Tử phải vào chầu và thần phục nhà Tùy....
Xem thêm

Nước ta rơi vào tay nhà Đường (618 - 905)

Nước ta rơi vào tay nhà Đường
Sau một thời gian cai trị ở Trung Quốc, đến năm 618 ở Trung Quốc diễn ra loạn lạc, nhà Tùy suy yếu và sụp đổ....
Xem thêm

Đinh Kiến – Lý Tự Tiên lãnh đạo nhân dân chống nhà Đường đô hộ (687 - ?)

Đinh Kiến – Lý Tự Tiên lãnh đạo nhân dân chống nhà Đường đô hộ
Theo quy định chung của nhà Đường, dân “Di Lão” chỉ phải nộp một nửa số tô thuế, nhưng viên đô hộ Lưu Diên Hựu đã bắt nhân dân An Nam nộp cả số tô thuế. Nhân lòng câm phẫn của nhân dân, một người An Nam là Lý Tự...
Xem thêm

Dương Thanh phát động cuộc khởi nghĩa (819 - ?)

Dương Thanh phát động cuộc khởi nghĩa
Dương Thanh là một vị hào trưởng của đất Hoan Châu (đất này nay thuộc Nghệ An) và cũng là người được nhà Ðường cho làm Thứ Sử của châu này...
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links