Chi tiết Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc (1527 )

Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc

Diễn biễn lịch sử

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
mactrieu.vn
www.lichsuvietnam.vn
maxreading.com

Nhân vật liên quan

Lê Thái Tổ (1385 - 1433)

Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Lê Lợi là con của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Ông sinh vào giờ tý...

Mạc Đăng Dung (1483 - 1541)

Mạc Đăng Dung là người sáng lập ra nhà Mạc, kéo dài từ năm 1527 đến năm 1592, trong thời kỳ Lê-Mạc phân tranh hay thời kỳ Nam-Bắc triều của Đại Việt. Ông sinh ngày 23 tháng 11 năm Quý Mão - 1483, quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi...

Mạc Thái Tông (? - 1540)

Mạc Thái Tông là vị vua thứ hai của nhà Mạc, ở ngôi từ năm 1530 đến 1540. Ông tên thạt là Mạc Đăng Doanh, là người xã Cao Đôi, huyện Bình Hà (nay là thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách), tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Ông...