Thông tin địa điểm Sông Bạch Đằng .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Sông Bạch Đằng

Cọc Bạch Đằng

Diễn biễn lịch sử

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
baoquangninh.com.vn
vi.wikipedia.org

Sự kiện liên quan

Lược đồ chiến thắng quân Nguyên lần ba

Chiến thắng quân Nguyên lần ba (1288 - ?)

Sau thất bại của hai cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, vua Hốt Tất Liệt của triều đình nhà Nguyên hết sức căm giận, muốn tổ chức ngay cuộc chiến tranh lần thứ ba để trả thù, đồng thời cũng để đánh thông con đường bành trướng xuống Đông...

Chiến Thắng Bạch Đằng năm1288

Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 (1288 - ?)

Trận Bạch Đằng năm1288 xảy ra trên sông Bạch Đằng do Trần Hưng Đạo cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông chỉ huy là một trận đánh quan trọng trong cuộc Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba của lịch sử Việt Nam....

Lược đồ trận đánh trên sông Bạch Đằng

Ngô Quyền khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng (938 - ?)

Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam - thời đó gọi là Tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức - do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, quân dân Việt Nam giành...

Thủy chiến Bạch Đằng lần thứ hai (981 - ?)

Thủy chiến Bạch Đằng lần thứ hai diễn ra vào mùa xuân năm 981, đó là trận đánh nắm trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược quân và dân Đại Cồ Việt....